logo wortex wynajem magazynów £ód¼ powierzchnie biurowe £ód¼ powierzchnie mahazynowe £ód¼ wynajem pomieszczeń £ód¼ us³ugi magazynowe £ód¼  
frame frame frame
frame
     
 
    Strona g³ówna       Szczecińska         Kontakt
 
     
 

Wynajem magazynów £ód¼ - Szczecińska - Pomieszczenie biurowe w magazynie

Powierzchnia ca³kowita magazynu 1523 m2
Pomieszczenie biurowe w magazynie ma powierzchniź 41,3 m2

Pomieszczenie biurowe usytuowane jest przy wej¶ciu do magazynu. Sk³ada siź z 2 pokoi. W kaædym z nich jest jednoskrzyd³owe okno wychodz±ce na teren przed magazynem. Pod oknami s± zamontowane grzejniki w kolorze bia³ym. Na pod³odze jest po³oæone p³ytki. W kaædym z pomieszczeń jest sufit podwieszany typu amstrong z 2 rastrami o¶wietleniowymi. Kaæde z pomieszczeń ma dodatkowe drzwi wewnźtrzne. W pierwszym pokoju jest zamontowane okno wychodz±ce na magazyn.
wynajem pomieszczeń szczecińska, budynek wynajem pomieszczeń szczecińska, budynek wynajem pomieszczeń szczecińska, budynek wynajem pomieszczeń szczecińska, budynek wynajem pomieszczeń szczecińska, budynek wynajem pomieszczeń szczecińska, budynek wynajem pomieszczeń szczecińska, budynek wynajem pomieszczeń szczecińska, budynek wynajem pomieszczeń szczecińska, budynek wynajem pomieszczeń szczecińska, budynek wynajem pomieszczeń szczecińska, budynek
 
     
frame
frame frame frame