logo wortex wynajem magazynów £ód¼ powierzchnie biurowe £ód¼ powierzchnie mahazynowe £ód¼ wynajem pomieszczeń £ód¼ us³ugi magazynowe £ód¼  
frame frame frame
frame
     
 
    Strona g³ówna       Szczecińska         Kontakt
 
     
 

Wynajem magazynów £ód¼ - Szczecińska - Magazyn

Powierzchnia 1000 m2

Magazyn o powierzchni uæytkowej 1000m2. W hali s± zamontowane 2 bramy wjazdowe - segmentowe. Na ca³ej d³ugo¶ci magazynu w suficie s± umieszczone okna-¶wietliki do¶wietlaj±ce halź. Pod³oga betonowa, zabezpieczona; ¶ciany w kolorze bia³ym.
Hala ma ogrzewanie w formie nawiewu.
wynajem pomieszczeń szczecińska, budynek wynajem pomieszczeń szczecińska, budynek wynajem pomieszczeń szczecińska, budynek wynajem pomieszczeń szczecińska, budynek wynajem pomieszczeń szczecińska, budynek wynajem pomieszczeń szczecińska, budynek wynajem pomieszczeń szczecińska, budynek wynajem pomieszczeń szczecińska, budynek wynajem pomieszczeń szczecińska, budynek wynajem pomieszczeń szczecińska, budynek wynajem pomieszczeń szczecińska, budynek
 
     
frame
frame frame frame